KAYZEM Snow Raider

 

Kar ve buz önleyici nedir?
• Yol üzerinde buz oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engelleyen kimyasal bir sıvıdır.
• Kar ve buz oluşumundan önce uygulanması yüksek verimlilik sağlar, ancak kar-buz oluşumundan sonrada uygulanabilir.
• Antifiriz etkisi yaparak buz oluşumunu önler.
• Oluşturduğu film tabakası sayesinde yağan karın erimesini sağlayarak yola yapışmasını engeller.
• Nem tutucudur, ağır trafik şartlarında dahi yüzeyde kalır.
• Çevre dostudur, bitkilere gübre etkisi yapar.
• Uzun süre etkilidir. Çok hızlı uygulanır. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
• Aşındırıcı (korozif) olmadığından; asfalt, beton, metal aksamlara zarar vermez.
• Çok düşük ısılarda da iyi sonuç verir. (Donma noktası isteğe göre -40 ile – 50 ° C arasında ayarlanabilir.)

 

Kar ve Buz Önleyici ve Çözücü Avantajları

  • Kazalarda %85
  • İşçilikte %68
  • Malzeme kullanımında %83 azalma gözlenmiştir.

 

Üretim ve dağıtımını yaptığımız Snow Raider Buz Önleyici ve Çözücü kimyasalla bütün bu problemleri etkin ve ucuz maliyetlerle çözmeyi garanti ediyoruz. Snow Raider Buz Önleyici ve Çözücü Yol üzerinde buz oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engelleyen kimyasal bir sıvıdır. Karlı ve buzlu zeminde donmayı önler, geciktirir ve çözer. Fiziksel olarak likit haldedir. Koyu kahverengi renkte, PH’ı 5 ile 7 arasındadır. Kar veya fırtınadan önce uygulandığında, antifriz etkisi yaparak buz oluşumunu önler, oluşturduğu film tabakası sayesinde yağan karın yola yapışmasını engeller. Nem tutucudur, ağır trafik şartlarında dahi yüzeyde kalır. Çevre dostudur. Uzun süre etkilidir, çok hızlı uygulanır. İşçilik ve zamandan büyük oranlarda tasarruf sağlar. Aşındırıcı (korozif) olmadığından, asfalt beton metal aksamlara asla zarar vermez. Çok düşük ısılarda da çok iyi sonuçlar verir. Donma noktası –40°C dan istenen değerlere kadar ayarlanabilir.

 

Özellikleri
• Su bazlı, doymuş, dengeli mineral karışımıdır.
• Ekolojik ve çevre dostudur.
• Donma noktası (40° – 50°) C’ dır.
• Glikol ve türevlerini içermez, aktif maddeleri uçucu değildir.
• Yanıcı değildir.
• İnsan, hayvan ve bitki sağlığı için zararlı değildir.
• Anti bakteriyeldir.

 

Kar ve Buz Çözücü

Ülkemizde ağır geçen kış mevsiminin yaşattığı maddi ve manevi olumsuzluklar hissedilir boyutlardadır. Karla ve buzlanmayla mücadele için her yıl binlerce TL’yi kurumunuzun bütçesinden pay olarak ayrılmakta, bunun neticesinde de geriye kalan bozulmuş yollar, yıpranan araçlar olumsuzluk olarak sizlere geri dönmektedir. İş makinelerinin çalışmasının yapmış olduğu maddi kayıpların yanı sıra her bir kilometresi binlerce dolara mal olan asfalt yolların yıpranması da bir başka kayıptır.

Buz önleme ve çözme faaliyetleri adına günümüze kadar klasik yöntemler kullanılmış olup bu yöntemlerin zararları göz ardı edilmiştir. Klasik yöntemler aktif proseslerdir. Yol üzerinde oluşan buzu ortadan kaldırma, yoldaki sürtünmeyi arttırarak güvenliği sağlama prensibi ile çalışır. Genellikle abrassive maddeler kullanılmaktadır. Bunlar kaya tuzu, kum, çakıl, kalsiyum klorürdür. Klasik yöntemlerde kazalar yüksek oranlarda seyreder. İşçilik maliyetleri yüksek değerlere ulaşır. Ayrıca malzeme kullanımı da aynı oranlarda artar. Yüksek korozif etkisiyle alt yapıya ve çevreye ciddi zararlar verir. Klasik yöntemler çok düşük sıcaklıklarda etkinlik göstermezler. Deaktive olduğundan ancak kar yağışından veya fırtınadan sonra müdahale edilebilir. Uygulamada yetersiz kalındığından zaman kaybına neden olur.

 

Kar – Buz Çözücü Solüsyon

Solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun korozif etkisi çok düşük olmakla beraber, çevre açısından her hangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca buz oluşumunu önleyici etkisini çok düşük sıcaklarda bile gösterebilmektedir.

Kullanımı klasik uygulanan tuz serpme metoduna göre çok daha kolaydır. Ürün likit olduğundan harici yüzeye püskürtme şeklinde uygulandığında, homojen bir uygulama sağlanır.

 

Ph değeri 5 – 7  seviyelerine ayarlanarak korozif etkisi minimize edilmiştir. (Tuzdan 20 kat az)

Klasik yöntemlerle uygulanan klorid tuzları -8 °C’den sonra buz çözücü özelliklerini kaybetmektedirler. Ayrıca bu tür tuzların çevre açısından da ciddi zararları mevcuttur. Bu tuzların yola olan korozif etkilerinden dolayı, uygulama ciddi bakım onarım maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Fakat solüsyon yüksek iyon derişimlerine sahip olduğundan -50 °C’ye kadar etki gösterebilmektedir. İçeriğinde kullanılan melas tamamen doğal bir madde olduğundan çevreye zararlı hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

 

Klasik Yöntemler
• Klasik yöntemler.(Eski alışkanlıklar)
• Genel Tuzlar.
• Kum, Çakıl-tuz karışımı.
• Cruruf tuz karışımı
• Yol üzerinde oluşan buzu ortadan kaldırmak, yoldaki sürtünmeyi artırarak güvenliği sağlama prensibi ile çalışır.

Gelişen teknolojiler neticesinde karla ve buzlanmayla mücadeleyi tuzla ve iş makinesiyle yapmanın yerini yollarda korozyon ve yıpranmaya neden olmayan sıvı kimyasallar almıştır. Bu kimyasallar; katkı olarak magnezyum klorit kullanılarak hazırlanırlar. Doğa dostu ve toksik olmayan bu kimyasallarımız, biyolojik olarak parçalanabilme özelliğine sahiptirler. Koroziteleri minimize edilmiştir. Bitki ve çevre sağlığı açısından çok avantajlıdır. Bitkiler için ideal bir güvenlidir. Tuzun öldürücü etkileri yoktur.